Overzicht publicaties

Titel: In (trans-)formatie
Datum: Januari 2016
Ondertitel: Sturing en informatie in het sociale domein
Download:
Titel: Over het, wij en ik
Datum: Mei 2015
Ondertitel: De sturing en beheersing van majeure projecten in Cranendonck
Download:
Titel:Varende kinderen ook digitaal
Datum: December 2014
Titel: Vaart uit verankerde visie
Datum: Oktober 2014
Ondertitel: De Strategische Visie als sturingsinstrument in Cranendonck
Download:
Titel:Naar meer rendement van rekenkameronderzoek
Datum: Maart 2014
Download:
Titel: Quick Scan Armoedebeleid
Datum: December 2013
Download:
Titel: Met de stroom mee
Datum: November 2013
Ondertitel: Marktverkenningen naar nieuwe doelgroepen voor de LOVK
Titel: Doorwerking van de aanbevelingen
Datum: Augustus 2013
Ondertitel: Een evalutie-onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen in de gemeente Maasgouw.
Download:
Titel:Sturing en beheersing van grote projecten
Datum: November 2012
Ondertitel: Een onderzoek naar de sturing en beheersing van grote projecten in de gemeente Maasgouw.
Download:  
Titel:Trots op De Hoge Dunk?
Datum: November 2012
Ondertitel: Een onderzoek naar de baten en kosten van het economisch samenwerkingsverband De Hoge Dunk.
Download:
Titel:Van fractie naar interactie
Datum: Maart 2012
Ondertitel: Een onderzoek naar het opereren van de raad bij de behandeling van de Kadernota, Programmabegroting en Programmarekening.
Download:
Titel: Organiseren en communiceren
Datum: September 2011
Ondertitel: Een onderzoek naar de organisatiegraad in de binnenvaart.
Download:
Titel:Postafhandeling in Heerlen
Datum: Augustus 2011
Ondertitel: Een onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van brieven van particulieren in de gemeente Heerlen.
Download:
Titel:Baat bij binding
Datum: Februari 2011
Ondertitel: Een onderzoek naar buurtbeheer in de gemeente Cranendonck.
Download:
Titel: Tijd voor servicenormen
Datum: April 2010
Ondertitel: Een onderzoek naar de publieke dienstverlening, in het bijzonder de afhandeling van brieven, in de gemeente Venray.
Download:
Titel: Varende kinderen beter in beeld
Datum: April 2010
Ondertitel: Een onderzoek naar varende ouders en hun behoeften betreffende het integrale onderwijs van de LOVK.
Download:
Titel:Beantwoordt Maasgouw brieven klantvriendelijk?
Datum: December 2009
Ondertitel: Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieen in de gemeente Maasgouw.
Download:
Titel:Luisteren naar ouders
Datum: November 2009
Ondertitel: Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen.
Download:
Titel:Wat vindt de varende klant
Datum: Maart 2009
Ondertitel: Klanttevredenheidsonderzoek onder de gasten van traditionele schepen in de beroepschartervaart.
Download:
Titel:De Klant
Datum: Maart 2009
Ondertitel: De tevredenheid van gasten aan boord van charterschepen.
Download:
Titel:Gemeente Lochem kan beter
Datum: Maart 2009
Ondertitel: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Titel:Gegarandeerd geregistreerd?
Datum: December 2008
Ondertitel: Een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de afhandeling van brieven.
Download:
Titel:Radar een betere werkgever!
Datum: September 2008
Ondertitel: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Titel:Geeft Maasgouw antwoord?

Datum:

Augustus 2008

Ondertitel:

Onderzoek naar de publieke dienstverlening van de gemeente Maasgouw.

Download:

Titel:

Bibliotheek voor de zeevaart

Datum: September 2007
Ondertitel:

Een onderzoek onder reders en zeevarenden over de afdeling Zeevaart van Bibliotheek Rotterdam.

Download:

Titel:

Centrumplan kent zijn grenzen

Datum:

April 2007

Ondertitel:

Verslag van een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de herinrichting van het centrum van Budel

Download:

Titel:

Rijdende school goed onderweg

Datum:

Maart 2007

Ondertitel:

Tevredenheidsonderzoek onder ouders van meereizende kermis- en circuskinderen.

Download:

Titel:

Projectvoortgang in moeilijke tijden

Datum:

November 2006

Ondertitel:

Verslag van een onderzoek naar de beleidsvorming, -bepaling en uitvoering van een drietal majeure projecten.

Download:

Titel:

Behoeftepeilingen VMBO-opleiding

Datum:

Oktober 2005

Ondertitel:

Behorende bij het rapport ‘VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in Nijmegen’; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in de regio Oost en Zuid, oktober 2004.

Download:

Titel:

Bibliotheek voor de binnenvaart

Datum:

September 2005

Ondertitel:

Onderzoek naar de herkenbaarheid en de continuïteit van de dienstverlening van de afdeling Binnenvaart van Bibliotheek Rotterdam.

Download:

Titel:

Varende Kleuters tellen mee

Datum:

Maart 2005

Ondertitel:

Een onderzoek naar het integrale onderwijssysteem van de school voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters.

Download:

Titel:

VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen

Datum:

Oktober 2004

Ondertitel:

Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in de regio Oost en Zuid.

Download:

Titel:

Continuïteit en ambitie

ISBN:

9077226044

Datum:

Maart 2004

Ondertitel:

Onderzoek naar de toekomst van gezinsbedrijven in de binnenvaart

Download:

Titel:

Huisvesting en Telewerken

Datum:

September 2002

Ondertitel:

Onderzoek naar werkplekken op kantoor en thuis bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Titel:

Schoolloopbaan asielzoekerskinderen

Datum:

November 2000

Titel:

Varende Kleuters blijven tellen

Datum:

Mei 2000

Ondertitel:

Onderzoek naar de toekomstige omvang van het aantal varende kleuters en het toekomstige gebruik van onderwijsvoorzieningen van varende ouders en kleuters.

Download:

Titel:

Plaats bepalen en koers kiezen

Datum:

November 1999

Ondertitel:

Opinie-onderzoek onder binnenvaartondernemers over de sociaal-economische positie van de binnenvaartondernemer en de mening van de binnenvaartondernemer over binnenvaartorganisaties.

Download:

Titel:

Vrouwen in schoolleiding?

Datum:

Maart 1996

Titel:

Koppelen en Kopvoor nemen

Datum:

Juni 1995

Ondertitel:

Opinie-onderzoek onder binnenvaartondernemers over samenwerking tussen binnenvaartorganisaties en branche-organisatie ‘Binnenvaart Nederland’.

Titel:

De Bieb binnen Scheepsbereik

Datum:

Februari 1995

Ondertitel:

Onderzoek naar geschikte locaties voor ruilpunten van de Bibliotheek voor Varenden in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en/of Oostenrijk.

Titel:

Onderwijs voor de Euro-kleuter aan boord

Datum:

December 1994

Ondertitel:

Onderzoek naar de behoefte aan een onderwijsmogelijkheid voor Europese varende kleuters in Duisburg en omgeving.

Titel:

Unterweisung für die Europäischen Schifferkinder im Vorschulalter

Datum:

December 1994

Ondertitel:

Untersuchung nach dem Bedüfnis von Unterweisungsmöglichketien für Europäisch fahrende Kinder in Duisburg und Umgebung.

Titel:

VBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen

Datum:

December 1994

Titel:

‘Ik werk niet met gevaarlijke stoffen.’

Datum:

Juni 1994

Ondertitel:

Onderzoek onder cursisten van de herhalings- en vervolgcursus Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Titel:

Varende Kleuters scholen in de Europoort?

Datum:

December 1993

Ondertitel:

Onderzoek naar de behoefte aan een onderwijsvoorziening voor varende kleuters in het Europoort/Botlek-gebied.

Titel:

Schippers over Scheepsjongens

Datum:

Maart 1993

Ondertitel:

Onderzoek onder leermeester over de leerling-matroos, over het Leerlingstelsel Matroos en over de leerling-matroos uit nieuwe doelgroepen.

Titel:

Onderzoek over de (toekomstige) inrichting van Zaanstad

Datum:

November 1992

Titel:

Marktonderzoek ‘Documentatiecentrum’

Datum:

Augustus 1990