Lopende onderzoeken:

  • Schriftelijke en digitale klantcontacten tussen  burger en gemeente

  • Ervaringen met overheidsparticipatie

  • Beeld van Q-koortspatiënten

  • Samenwerkingsverbanden (GR) bij gemeenten